Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

4 WARMTEPOMPEN EN WARMTE-KOUDEOPSLAGSYSTEMEN

Warmtepompen gebruiken warmte van bijvoorbeeld buitenlucht, grondwater of de bodem. Ze verhogen deze warmte in temperatuur door er een klein deel energie aan toe te voegen. Hierdoor wordt veel energie bespaard en zijn de dure warmtepompen vaak goed terug te verdienen. Zowel op grote als kleine schaal worden warmtepompen meer en meer ingezet voor warmteopwekking in de gebouwde omgeving. Een bijzondere toepassing vormen de warmte-koudeopslagsystemen (wko’s).

In dit hoofdstuk behandelen we:

  • de werking van warmtepompen;

  • carnotrendement, COP, CPF en PER;

  • de uitvoeringsvormen van warmtepompen;

  • de warmte-koudeopslagsystemen.

4.1 WERKING VAN WARMTEPOMPEN

In de jaren 1980 en 1990 werden warmtepompen nog

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren