Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

11 CIRCULATIEPOMPEN

In de installatietechniek spelen circulatiepompen een belangrijke rol. Het bekendst en meest toegepast zijn de circulatiepompen voor verwarming en koeling. Circulatiepompen worden uitgevoerd als centrifugaalpomp. Ze zijn noodzakelijk om vloeistoffen te transporteren en de hierbij ontstane stromingsweerstanden in een buizensysteem te overwinnen. Daarnaast kunnen we ze nodig hebben om hoogteverschillen te overbruggen, hoewel dit voor gesloten verwarmingssystemen minder van toepassing is.

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • centrifugaalpompen en hun karakteristieken;

  • pompen monteren;

  • de toerenregeling;

  • de ErP-richtlijn voor circulatiepompen in de Europese Unie.

11.1 CENTRIFUGAALPOMPEN EN HUN KARAKTERISTIEKEN

Moderne circulatiepompen (zie afbeelding 11.1) zijn meestal centrifugaalpompen en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren