Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

12 EXPANSIEVATEN INCLUSIEF EXPANSIEAUTOMATEN

Wanneer water van temperatuur verandert, verandert ook zijn dichtheid. Bij een temperatuurtoename neemt de dichtheid af, waardoor het water meer volume in beslag neemt. Zonder expansievoorziening zou hierdoor de druk in de installatie sterk toenemen, met gevaarlijke gevolgen. Met een expansievat zorgen we ervoor dat het water vrij kan uitzetten of krimpen, zonder schade voor de installatie.

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • de typen expansievaten, inclusief expansieautomaten;

  • de inhoud van een expansievat berekenen.

12.1 TYPEN EXPANSIEVATEN

Als we ons beperken tot gesloten vaten, dan kunnen we deze onderverdelen in vaten zonder en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren