Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

16 WARMTEVERLIESBEREKENING

Bij het ontwerpen van een verwarmingsinstallatie bepalen we eerst het vermogen dat we per ruimte nodig hebben. Denk onder andere aan de grootte van warmteafgifte-elementen, de centrale warmwateropwekking en het distributienet. Daarna kunnen we de installatie verder ontwerpen. Voor een globaal eerste ontwerp kunnen we soms volstaan met kengetallen, zoals W/m2 en W/m3.

Willen we het ontwerp definitief vastleggen, dan hebben we een preciezere berekening nodig. Die maken we op basis van een genormeerde methode, zoals omschreven in de NEN-EN 12831 ‘Verwarmingssystemen in gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting’ en ISSO-publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren