Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

19 VLOER- EN WANDVERWARMING

Om een ruimte te verwarmen kunnen we verschillende warmteafgifte-elementen kiezen. In dit hoofdstuk behandelen we daarvan vloer- en wandverwarming. We staan onder andere stil bij de warmtetechnische eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, buisregisters en regelunits. Daarnaast besteden we kort aandacht aan elektrische systemen, maar deze worden in Nederland heel beperkt toegepast.

In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op:

  • de kenmerken van vloerverwarming;

  • het berekenen van de warmteafgifte van vloerverwarming;

  • installatiematerialen;

  • de bouwkundige vloeropbouw;

  • een voorbeeldberekening van een vloerverwarmingsinstallatie;

  • de toepassingen van vloerverwarming;

  • wandverwarming.

19.1 KENMERKEN VAN VLOERVERWARMING

Bij vloerverwarming nemen we in de vloer elementen op die de vloer op een hogere temperatuur brengen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren