Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

21 EISEN AAN STOOKINSTALLATIES EN -RUIMTEN

Voor een gecontroleerd verbrandingsproces moet er altijd een bepaalde hoeveelheid verbrandingslucht beschikbaar zijn. Te weinig toevoer van zuurstof kan leiden tot de vorming van koolmonoxide, dat giftig en zelfs dodelijk is voor de mens. Een eerste eis aan een verbrandingsinstallatie is daarom dat er te allen tijde voldoende luchttoevoer van buitenaf beschikbaar is. Verder kunnen lekkages in het gasaanvoersysteem tot aan het punt van verbranding in de ketelinstallatie zorgen voor ongecontroleerde verbranding en/of explosies. Ook inademing van ontsnapt gas door lekkages kan leiden tot ernstige risico’s zoals verstikkingsgevaar. Ventilatie met buitenlucht van de opstellingsruimte,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren