Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

BIJLAGE B BEGRIPPENLIJST

Er zijn internationale wetenschappelijke afspraken gemaakt om te komen tot één internationaal aanvaard stelsel in plaats van de vele nationale stelsels die gehanteerd werden. Dit internationale stelsel van eenheden, het Système International d’Unités (SI-eenhedenstelsel), is gebaseerd op de zeven grondeenheden die in 1973 zijn vastgelegd (zie tabel B.1).

Nr.

Grootheid

Eenheid

Symbool

1

Lengte

meter

m

2

Massa

kilogram

kg

3

Tijd

seconde

s

4

Elektrische stroom

ampère

A

5

Thermodynamische temperatuur

kelvin

K

6

Hoeveelheid stof

mol

mol

7

Lichtintensiteit

candela

cd

Tabel B.1: Basisgrootheden en basisgrondeenheden.

Deze bijlage gaat over de volgende onderwerpen:

 • massa en hoeveelheid;

 • volume;

 • temperatuur;

 • warmte;

 • energie;

 • druk en dichtheid;

 • vloeistoffen, gassen en vochtige lucht;

 • gaswetten;

 • uitzetting door warmte.

B.1 MASSA EN HOEVEELHEID

Deze paragraaf gaat in op de kenmerken van:

 • atomen en

 • moleculen

in termen van massa en hoeveelheid.

B.1.1 Atomen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren