Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

8 GELUID IN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan een aantal begrippen die van belang zijn bij de uitleg over geluid. Ook laten we zien hoe op eenvoudige wijze het geluidsniveau van een ventilator kan worden berekend. Aan de hand van enkele voorbeelden maken we diverse geluidsberekeningen.

Na een theoretische inleiding behandelen we:

  • geluidsdruk en geluidsvermogen;

  • de Wet geluidhinder;

  • dB-schalen en octaafmiddenfrequenties;

  • de formule van Beranek;

  • geluidsuitbreiding in het vrije veld;

  • spiegelbronnen;

  • de bepaling van het geluidsvermogen van ventilatoren;

  • geluiddemping in luchtkanalen;

  • geluidhinder.

8.1 THEORIE

Geluid is de samenvattende naam voor alles wat door ons gehoor wordt waargenomen. Muziek, ritselen, fluiten en dergelijke zijn vormen van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren