Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

11 LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN

Onder luchtbehandelingsinstallaties verstaan we systemen waarbij de lucht centraal wordt behandeld. Hiervoor wordt een luchtbehandelingskast toegepast waarin diverse onderdelen kunnen worden opgenomen, te weten:

 • luchtfiltratie;

 • warmteterugwinning;

 • verwarming;

 • koeling;

 • bevochtiging;

 • ontvochtiging.

De functies worden ‘decentraal’ uitgevoerd door centraal opgestelde luchtbehandelingskasten, koelmachines en ketels. De energie wordt dan middels een leidingennet en een kanalensysteem naar de diverse apparaten in de ruimten getransporteerd.

In dit hoofdstuk leggen we de grondbeginselen uit van de meest toegepaste luchtbehandelingssystemen:

 • eenkanaalssysteem;

 • multizonesysteem;

 • variabelvolumesysteem;

 • constantvolumesysteem;

 • tweekanaalssysteem;

 • inductie-unit;

 • ventilatorconvector;

 • verdringingsventilatie;

 • koelplafonds;

 • vrije koeling.

Opmerking

De vaak voorkomende naam ‘all air’ (dit hoeft geen constantvolumesysteem te zijn) geeft aan dat alle benodigde warmte en/of koude door middel van een luchtbehandelingssysteem worden toe-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren