Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

16 KOELTECHNIEK VOOR KLIMAATTECHNICI

Koeling is een belangrijk onderdeel van de klimaattechniek. Bijna alle installaties in de utiliteitsbouw zijn voorzien van een koelmachine of warmtepomp. Ook in het midden- en kleinbedrijf neemt koeling van de ruimten een belangrijke plaats in.

In dit hoofdstuk behandelen we koeltechnische aspecten die in relatie staan met het ontwerp van een klimaatinstallatie. Ook zullen we alle in de klimaattechniek gangbare typen compressoren behandelen met hun specifieke voor- en nadelen.

Onderstaande zaken komen aan de orde:

    de werking van de koelcyclus aan de hand van het h-log P-diagram van Mollier; de begrippen hoge- en lagedrukzijde; uitleg van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren