Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

18 VOORSCHRIFTEN VOOR KLIMAATINSTALLATIES

Klimaatinstallaties moeten voldoen aan de vigerende normen en voorschriften die hierop van toepassing zijn. Met klimaatinstallaties worden hier bedoeld installaties die nodig zijn om het juiste binnenklimaat te garanderen. In de voorgaande hoofdstukken hebben we luchtbehandelingsinstallaties behandeld waarin ventilatoren, warmteterugwininstallaties, bevochtigingsinstallaties, maar ook koelinstallaties en warmtepompen, VRF- en VRV-systemen en wko-systemen worden toegepast. Deze componenten moeten veelal conform Europees voorschrift worden geleverd met een CE-verklaring.

Verder zullen we in dit hoofdstuk het Bouwbesluit aangaande klimaatinstallaties, de F-gassenregeling en de per 1 januari 2016/2018 van kracht zijnde ErP-richtlijn bespreken. Verwarmingsinstallaties behandelen we hier niet, zie hiervoor Klimaatbeheersing

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren