Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

BIJLAGE A LIJST VAN SYMBOLEN

Deze bijlage bevat:

  • lettersymbolen van grootheden en eenheden, gebruikt in formules en dergelijke;

  • tekensymbolen van veelvoorkomende installatiecomponenten en appendages, gebruikt in schematische tekeningen.

A.1 Grootheden en eenheden

We maken onderscheid tussen grootheden, symbolen, eenheden en dimensies.

    De grootheid zegt iets over het ‘wat het is’. Het symbool is een symbolische afkorting, bijvoorbeeld de letter m voor massa en P voor vermogen. De eenheid of dimensie geeft aan in welke eenheid de grootheid wordt uitgedrukt. Dit kan een basis-SI-eenheid zijn, zoals meter, seconde, Kelvin en kilogram. Veel vaker is het een eenheid die oorspronkelijk is samengesteld uit diverse SI-basiseenheden.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren